Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Služby

BIM projektování & management

BIM (Building Information Modeling) projektování a management pomocí BIM softwarových produktů Autodesk Revit ®, Nawisworks ® a dalších.

 • zpracování BIM modelu
 • tvorba odpovídajících 2D a 3D pohledů, půdorysů, řezů, vizualizací a výkazů výměr
 • zpracování projektové dokumentace
 • 3D koordinace
 • 4D plánování (postup prací, harmonogram)
 • 5D plánování (cashflow)
 • BIM koordinátor
 • BEP (BIM Execution Plan)
 • další aplikace BIM technologie

Projektování & řízení realizace staveb

Komplexní servis při přípravě a realizaci stavební fáze projektů, příprava dokumentace, organizace výběrových řízení, příprava smluvní dokumentace, technický dozor stavby, poradenský servis.

 • studie proveditelnosti
 • marketingová dokumentace, animace postupu výstavby
  • pro posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)
  • dle zákona o integrované prevenci (IPPC)
  • posouzení dle zákona o prevenci závažných havárií
  • k žádosti o vydání územního rozhodnutí
  • k žádosti o stavební povolení
  • pro výběr zhotovitele stavby
  • pro provádění stavby
  • skutečného provedení stavby
  • stávajícího stavu stavby (pasportizace)
 • návrh harmonogramu a rozpočtu projektu
 • organizace výběrového řízení na dodavatele stavby
 • příprava smluvní dokumentace

Povolování staveb & právní poradenství

Speciální služby v oblasti povolování staveb a stavebního zákona, zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení, povolení ke zkušebnímu provozu nebo povolení k užívání stavby.

 • projednání záměrů s dotčenými orgány a dalšími subjekty
 • management procesu posouzení vlivů na životní prostředí a zajištění stanoviska
 • management procesu posouzení dle zákona o integrované prevenci a zajištění rozhodnutí
 • management procesu posouzení dle zákona o prevenci závažných havárií a zajištění rozhodnutí
 • management procesu územního řízení a zajištění územního rozhodnutí o umístění stavby nebo veřejnoprávní smlouvy
 • management procesu stavebního řízení a zajištění stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy
 • management procesu uvedení do provozu a zajištění povolení ke zkušebnímu provozu nebo povolení k užívání stavby
 • právní poradenství v oblasti stavebního zákona a souvisejících předpisů
 • návrhy postupů a řešení konkrétních specifických případů
 • návrhy a aplikace veřejnoprávní smlouvy